Продаја и наплата у БВК

У Сектору продаје и наплате Београдског водовода и канализације вршимо обрачун и фактурисање утрошене воде и услуга одвођења употребљених вода за потрошаче који воду плаћају преко Инфостана и потрошаче који су у директној наплати нашег предузећа. Обрачун и фактурисање утрошене воде вршимо на основу очитавања водомера, а количина утрошене воде на фактури представља разлику између два очитана стања.

Уколико водомер није очитан из разлога што је водомерно склониште затрпано, закључано, под водом, ауто је на шахту или слично, количину испоручене воде обрачунавамо по просечној дневној потрошњи из неспорног периода очитавања, сагласно Одлуци о пречишћавању и дистрибуцији воде (Члан 54), а потрошачу шаљемо упозорење да омогући приступ ради очитавања водомера. Потрошачима који немају уграђен водомер утрошену воду фактуришемо процентуално или паушално (у зависности од врсте делатности) у складу са нормативима потрошње ЈКП "Београдски водовод и канализација".

Након обављеног контролног читања водомера, за основане рекламације вршимо корекцију задужења или књижна одобрења за потрошаче Инфостана. За потрошаче у директној наплати сторнирамо задужење или испостављамо ново. Рекламација може бити и неоснована о чему такође обавештавамо подносиоца рекламације. На писане рекламације, за све врсте потрошача, одговарамо писаним путем у року од седам дана.

Уколико приликом очитавања водомера уочимо знатно одступање потрошње од очекиване потрошачима шаљемо упозорења о увећаној потрошњи, која углавном упућују на постојање квара на унутрашњим инсталацијама корисника, који треба хитно санирати. У Београдском водоводу и канализацији спроводимо акције откривања нелегалних потрошача, које потом укључујемо у систем наплате.

Уколико корисник у периоду од два месеца не добије фактуру за потрошену воду, требало би да од нашег предузећа затражи препис на телефон 3402 053 и биће му достављена лично или путем поште на тражену адресу.

Корисници нас могу посетити у следећим центрима:


Наплату свега што је фактурисано за утрошену воду и услуге вршимо у Данијеловој улици број 32, а рекламације на рачуне потрошачи могу да поднесу још и у Кнеза Милоша број 27. Сви потрошачи који су у директној наплати о задужењу за утрошену воду могу да се информишу на нашем сајту када укуцају свој ПИН код.

На Северном булевару број 3 налази се Центар за рекламације и информације где потрошачи могу да изврше рекламирације и информишу се о свему што је у домену продаје и наплате Београдског водовода. У оквиру центра постоји и благајна, на којој ће грађани моћи да измире своје обавезе према БВК. Уколико потрошач жели да обави услугу сервисирања, контролисања и оверу водомера потребно је да донесе водомер и ту усугу може да обави искључиво на шалтеру у Севереном булевару број 3. У случају да потрошач жели да комплетну услугу изврши ЈКП БВК, што подразумева скидање старог водомера и постављање новог, захтев може попунити још и у Кнеза Милоша број 27 и Данијеловој број 32. То важи искључиво за водомере које не одржава Водовод, а произвођач је "ЕWТ" или "INSA".