Кварови на уличној мрежи

Наше екипе ангажоване су на хитном отклањању кварова на следећим локацијама. »

Рачуни

Систем директног плаћања ЈКП БВК. Систем обједињене наплате (Инфостан).

Планирани радови на мрежи

Због планираних радова на водоводној мрежи... »

Прикључење на мрежу

Процедура за прикључење објеката корисника на водоводну и канализациону мрежу. »

Ценовник

Цене воде и услуга одвођења отпадних вода обрачунате су по кубном метру воде (1000 литара) и изражене у динарима. »

Контакт

За све потребне информације можете нас контактирати путем контакт формулара. »